Jaarlijks uitje 2020, 2021

Ons jaarlijks uitje kon in 2020 en helaas ook in 2021 niet plaatsvinden.

 

Het corona-virus is de reden dat het Bestuur zich genoodzaakt ziet geen uitstapje te organiseren. Het virus grijpt zo sterk om zich heen dat het niet verantwoord is. Bovendien zijn door de regering dusdanige beperkende maatregelen gesteld dat het überhaupt niet mogelijk was.

 

Wij hopen dat het in 2022 weer mogelijk is iets te organiseren.

 

Het Bestuur