PRIVACYVERKLARING 


 

Deze verklaring is onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 binnen de gehele Europese Unie van kracht is.

 

De vereniging Senioren Sport Capelle verwerkt en gebruikt de door haar leden verstrekte persoonsgegevens voor algemene administratieve afhandeling van zaken betreffende de vereniging. De gegevens worden niet verstrekt aan personen of instanties buiten de vereniging. De gegevens zijn in schrift en/of electronisch opgeslagen bij het secretariaat van de vereniging. 

 

De persoonsgegevens zijn:

 

v     Voornamen, Naam                                (algemene informatie en ledenadministratie)

v     Geslacht                                                  (sociale communicatie)

v     Adres, postcode en woonplaats         (schriftelijke communicatie)

v     Geboortedatum                                     (sociale interne communicatie)

v     Telefoonnummer(s)                              (urgente informatie en communicatie)

v     E-mailadres                                             (digitale communicatie)

v     Huwelijksdatum                                     (sociale interne communicatie)

v     Ingangsdatum lidmaatschap               (sociale interne communicatie)

v     Individuele PasFoto                               (Publicatie in smoelenboek SSC)

v     Foto´s in sportaccomodatie                 (uitsluitend ter plaatsing op website SSC)

 

Elk lid heeft het recht bovengenoemde gegevens in zijn geheel of gedeelten ervan te

herroepen middels een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat van de 

vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens vernietigd.