Het ontstaan van Senioren Sport Capelle

 

Door de gemeente Capelle aan den IJssel werd in 1995 een initiatief ontplooid om met name ouderen, doelgroep 50-plus, er van te doordringen dat rust roest. Bewegen zorgt voor conditie en het optimaal houden van de spieren.

 

Middels een campagne werd deze groep op verschillende sportlocaties in de gemeente in de gelegenheid gesteld kennis te maken met verschillende vormen van bewegen. 

Zaalsport, dans, gymnastiek en nog veel meer sportvormen werden door de gemeente aangeboden waarop deze doelgroep zich kon inschrijven. 

Een aantal mensen waaronder binnen onze vereniging Wim van Wingerden besloot op 24 januari 1995 een eigen vereniging op te richten te weten Senioren Sport Capelle.

 

In de loop der jaren is deze vereniging uitgegroeid tot een ledental van 45 personen. En dat was en is ook tegelijkertijd het aantal dat als maximum wordt aangehouden. De vereniging draait volledig zelfstandig met sportinstructeurs die op vrijwillige basis en onbezoldigd de lessen voorbereiden en geven.

 

Onlangs vierde de vereniging haar 25 jarig bestaan waar we heel trots op zijn. 

 

Wij als bestuur zijn trots op onze leden en onze vereniging en hopen dat de activiteiten nog in lengte van dagen/jaren voortgezet worden.

 

Het Bestuur

Frans Kleisterlee, voorzitter

Marja Daalhuijzen en Wilma te Brake secretariaat

Cock Polderman, penningmeester